CC Ekspanderende tætningsbånd

NB: Dimension 30 x 60 mm med fuge 2 sider har en støjdæmpning på 50 RW
       Testet efter SS-EN ISO 140/3:95

NB: LAMDA - værdi 0,033   Testet efter SS 02 42 11

CC-Ekspanderende tætningsbånd består af finporet skumplast, med et bitumen bindemiddel, diffusionsåben og komprimeret til kun 2 mm tykkelse og er selvklæbende.

CC-tætningsbåndet klippes af i passende længder og klæbes på karmen til vinduet eller emnet, inden det bliver monteret i åbningen. (Husk overlængde 2 sider svarende til fugebredde +3 mm)

Mens karmen derefter monteres ekspanderer tætningsbåndet langsomt imod åbningen og tilpasser sig således alle ujævnheder. CC-tætningsbåndet udvider sig 15 gange sin oprindelige tykkelse - til 30 mm, for anvendelse til fugebredde 8-15 mm.
Udvidelsen sker i løbet af 1 til ? timer afhængig af temperaturen.

Indvendig fuges der med byggefugemasse som Bostik Silmax mod CC-tætningsbåndet. NB: Fugedybde max 1/2 fugebredde!
Udvendig fuges der mod rund-profil eller Illmod mod tætningsbåndet.

CC-Ekspanderende tætningsbånd er ikke miljøskadelig og indeholder hverken Isocyanater eller bromerede flammebeskyttelsesmidler. Det betyder at montøren ikke behøver at anvende specielle dragter eller andre sikkerhedsforanstaltninger eller lægeundersøgelse.

Andre fordele er at tætningsbåndet forbliver permanent elastisk og vinduet eller emnet kan derfor efterjusteres uden nogen problem.

Totalt set opnår man en betydelig tids gevinst i forhold til gængse former for stopning og bag stopning for fuge og dermed en økonomisk fordel for alle parter.

 

 

 

 

 


Eksempel på anvendelse af ekspanderende tætningsbånd mellem murstensvæg og vindueskarm.